Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • ANH LÊ TUẤN

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 06:41

    Sẽ được, Hạ hạng sẽ hạ quyền lợi trên cộng đồng thôi.. Chứ bình thường ông nào vào đây mấy đâu, hạ là nhiều