Home Diễn đàn Tâm sự Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Líp Nguyễn Văn Phi

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 07:26

    Hôm qua mình vào chỗ thông tin cá nhân thì có chỗ nâng cấp chủ xe để nhập, mà giờ mất rồi. Chắc nhiều người kêu lỗi quá nên admin cho ẩn đi.