Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Minh Đức Lê

    125 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 07:48

    Thành viên bị hạ hạng có được nhận không mọi người, và hình như chủ xe xăng thì không được tính đúng không?