Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vf5 đi rất sướng Trả lời cho: Vf5 đi rất sướng

  • Tuấn Nguyễn Minh

    300 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 07:50

    Lỗi cảnh báo điểm mù trên gương mình cũng bị mất bên phụ, xử lý có nhanh k bạn. Xe mình cả hơn tuần nay chờ hãng quay lại lỗi gửi nhà máy hướng dẫn khắc phục. Mình thấy lâu quá…