Home Diễn đàn Tin tức VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé Trả lời cho: VinFast chơi lớn quá, mỗi thành viên đc nhận 30 VFS, các bác bị hạ hạng tv cứ bình tĩnh nhé

  • Hoàng Huỳnh Ngọc

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 08:13

    Mình đăng ký thành viên 2022, mail của Vinfast gửi đến ghi là hạng thành viên: chủ xe, mà Profile ghi là khách danh dự, là sao anh em 🙂