Home Diễn đàn My VinFast Moment Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không? Trả lời cho: Tài khoản mình mới bị hạ bậc thành viên có được nhận quà 30 cổ phiếu VFS không?

  • Dũng Nguyễn Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 12:19

    Bác ấn vào chỗ hình đại diện rồi chọm ảnh, chọn ở chỗ tệp chứ đừng chọn máy ảnh thì là bắt đầu chụp