Home Diễn đàn Phong cách sống FDHP Tổ Chức Mini Off Xếp Xe Chúc Mừng VF IPO Thành Công. Trả lời cho: FDHP Tổ Chức Mini Off Xếp Xe Chúc Mừng VF IPO Thành Công.

  • Nguyễn Trọng Hùng

    25 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:17

    Em vừa xuống đó ở trong TP hôm thứ bẩy và chủ nhật vừa rồi. Tuần trước nữa thì ở ks Đồi Rồng 2 hôm. Khu xếp xe bản đồ Việt Nam giờ thành công viên nước đẹp quá cụ ạ. Thấy bảo 1/9 này mở cửa khai trương cv nước Thuỷ Tinh.