Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • Trần Văn Chính

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 13:49

    Xe mua 3 năm rooif ,nhưng hôm nay mới đăng ký tài khoản này , nếu chỉ tính cho tài khoản có từ trước 15/08 thì tôi không được hưởng , nếu như vậy thì rõ ràng thiệt thòi ,vì chắc chắn còn rất nhiều người chưa đăng ký tài khoản , cho nên theo tôi Vin nên đặt một mốc thời gian và thông báo cho mọi người bằng truyền thông đc biết để hoàn thành đăng ký trước mốc thời gia đó để hưởng ưu đãi này . và cũng là dịp cho nhiều người biết đến cộng đồng này hơn .