Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Khi công nghệ pin mới, thuê pin Vinfast có được thay loại pin mới? Trả lời cho: Khi công nghệ pin mới, thuê pin Vinfast có được thay loại pin mới?

  • Phạm Ngọc Đính Phạm Ngọc

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 22:41

    Hy vọng được như vậy, hoặc nâng cấp pm tối ưu hoá hiệu năng của pin hiện tại.