Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • THỊ MỸ HẠNH NGUYỄN

    0 VF Points
    Thành viên
    18/08/2023 lúc 23:23

    mình cũng thế, mua xe năm 2021 mà ko biết cộng đồng này. Mình cũng mới đăng ký hôm nay. nói chúng cái gì của Vin cũng chất lượng tốt. Mong bác ưu đãi cho toàn bộ mua xe Vin từ trước đến nay luôn. Vậy cộng đồng mới mạnh thêm. Tại ngày trước thông tin này không có rộng rãi nên mọi người ko biết nên ko có đăng ký.