Home Diễn đàn Tin tức Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa? Trả lời cho: Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa?

  • Sơn Nguyễn Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 00:20

    Nếu dùng Gmail mà trong mục “Chính” không có mail thì bác có thể kiểm tra thêm ở các mục “Quảng cáo”, “Mạng xã hội”, “Cập nhật”, “Diễn đàn” nữa nhé. Mail của em được gửi vào mục “Cập nhật” đấy ạ