Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Thuy Trinh

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 06:10

    Không có quà này tin chắc bác sẽ ra chính sách cho những người tơi sau . Người Việt đi xe Việt xứng tầm quốc tế . Bác hãy đợi tri ân đợt sau nhé .