Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Thái Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 06:17

    mình cũng mua xe từ 2021 mà ko biet. Mong bác Vượng gia hạn thêm thời gian tặng quà 30 CP VFS cho thành viên mới