Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • Cường Dương

    50 VF Points
    Khách Danh dự
    19/08/2023 lúc 13:28

    Đau thế, hôm m10 em tạo tài khoản, mà không nâng hạng thành chủ xe. Đến hnay lại có chương trình này, buồn hẳn luôn 🙁