Home Diễn đàn Lux & Fadil E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ Trả lời cho: E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ

  • Nguyên Hưng Nguyên Hưng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 13:57

    Mình nghĩ 2 loa cánh trước với loa center là cải thiện được với chi phí thấp nhất