Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Hợp Hoàng Văn

    15 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 14:03

    Ông củng chỉ là “khách danh dự” thôi mà. Nếu chỉ tặng những người tham gia nhiều hoạt động thì ko ai ý kiến, vấn đề là nhiều người chỉ mới mua và đăng kí trước 15/8 có 1 vài ngày thì đóng góp cái gì mà vẫn có quà thế. Tất nhiên gọi là quà thì ko ai có quyền đòi hỏi, mấy bạn kia chỉ nêu quan điểm cá nhân là VFS nên xem xét thôi chứ có ai đòi hỏi gì mà các ông nói sủa nặng lời thế.