Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đã hỏi Chăm sóc Khách hàng 1900232389 về điều kiện được nhận 30 VFS Trả lời cho: Đã hỏi Chăm sóc Khách hàng 1900232389 về điều kiện được nhận 30 VFS

 • Vũ Quốc Bình

  60 VF Points
  Thành viên
  19/08/2023 lúc 14:37

  Cũng nhiều bất cập nếu áp theo thế này bởi vì:

  Đây là chương trình tri ân khách hàng tiên phong mua và sử dụng xe VF, có nghĩa là những khách mua và đang sử dụng xe VF thì phải đc quà.

  Tự nhiên thêm cái điều kiện phải nhập số VIN k hiểu để làm gì. (Có phải để giới hạn số lượng khách đc nhận quà).

  Tại sao ko mail thông báo cho khách cung cấp giấy tờ xác thực chủ xe và đang sử dụng xe. Khách đủ điều kiện là phải có quà.

  Chính sách ra lần nào cũng có vấn đề