Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đã hỏi Chăm sóc Khách hàng 1900232389 về điều kiện được nhận 30 VFS Trả lời cho: Đã hỏi Chăm sóc Khách hàng 1900232389 về điều kiện được nhận 30 VFS

  • Minh Nguyễn Đức

    50 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 14:37

    Mình cũng giống vầy, ko thấy nút đky hay nâng cấp gì cả, ko nhớ có ghi số Vin chưa, ko biết nếu ghi rồi thì nó hiện như thế nào