Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Đã hỏi Chăm sóc Khách hàng 1900232389 về điều kiện được nhận 30 VFS Trả lời cho: Đã hỏi Chăm sóc Khách hàng 1900232389 về điều kiện được nhận 30 VFS

  • Vũ Quốc Bình

    60 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 14:39

    Còn nếu muốn kèm điều kiện thì phải để thời hạn đến 30.8 là ngày cuối vùng xác thực số VIN là thành viên. Để nhiều chủ xe ko có thời gian lướt diễn đàn họ cập nhật.