Home Diễn đàn Fadil Sự vận hành của xe Fadil Trả lời cho: Sự vận hành của xe Fadil

  • Thịnh Nguyễn Đức

    17 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 15:17

    Bác ra gara ngoài họ úp miễn phí cho ,phần mềm đã úp cho toàn Châu Âu ,,mà sao hãng vinfast Ko úp ,trong hãng thì ko dc úp đâu ạ.xe em up xong đi trong phố cực mượt ko bị giật như bản pM nhà máy