Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • HUY TRỊNH ĐÌNH

    50 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 15:21

    Các bác lại kể công, công sức các bác nhiều quá. Bác biết chương trình tri ân gì không mà kể công ở đây? Cùng là cộng đồng mà sao không rộng lượng mà phát biểu bác ơi.