Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Thế Thuấn Đỗ

    25 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 16:08

    đồng cảm của 1 thanh niên SA 2021 chưa 1 lần được trải nghiệm những ưu đãi như này của VF kiểu như du lịch hay gì gì đó, hơi buồn nhưng vẫn ủng hộ VF hết mình