Home Diễn đàn Tin tức Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast Trả lời cho: Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast

  • ĐÔNG PHẠM THANH

    19 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 18:20

    Rẻ đi mới khỏe, khỏe đi nhiều. Đã thiệt luônk 😀