Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ Trả lời cho: E đang sở hữu luxa2.0.. e thấy loa xe nghe cũng hay mà nhiều bác bảo độ thêm.theo các bác lên độ thêm cái gi ạ

  • Kiều Quang Vinh

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 19:25

    Nếu nhu cầu nghe ở mức độ cao cấp hơn thì vẫn phải độ bác ạ ! Chứ loa hiện hữu cũng chỉ là đáp ứng nhu cầu cơ bản thôi.