Home Diễn đàn Tin tức Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa? Trả lời cho: Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa?

 • ANH KHOA BRVT

  50 VF Points
  Thành viên
  19/08/2023 lúc 19:32

  bước 2 bạn đăng Face cá nhân với cú pháp:

  #VinFast #VinFastIPO
  #CodongVinFast #CongdongVinFast#VinFast #VinFastIPO

  #CodongVinFast #CongdongVinFast