Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Huỳnh Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    19/08/2023 lúc 20:53

    Tôi thấy cái cổ phiếu này là Vinfat tặng những ai đã mua xe Vinfat , có phải các ông lấy của nhà các ông ra tăng đâu mà chưa gì đã om xòm vậy