Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Quang Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 01:02

    Update full tính năng ẩn, Phím Media, Crui, Lim, Autolight, Autolock, TPMS, Màn Android, Pha led…. Đều là những thứ đáng để nâng cấp! Vừa cần thiết cho nhu cầu sử dụng, vừa làm cho chiếc xe hiện đại, đẹp hơn! :B