Home Diễn đàn Tin tức Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa? Trả lời cho: Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa?

  • ANH KHOA BRVT

    100 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 07:20

    Bác phải đăng ký thành viên trước ngày 15-08-2023, đạt điều hiện (bác xem Mail), làm theo và mình sẽ chờ Mail kế tiếp của Vin nhé