Home Diễn đàn Tin tức Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa? Trả lời cho: Bạn đã hoàn thành để chuẩn bị là cổ đông VinFast chưa?

  • ANH KHOA BRVT

    100 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 07:25

    Bạn đã là thành viên trước ngày 15-08-2023 thì mới được tính nhé, và nếu ok rồi thì bạn xem trong sọt rác….Mail xem sao nhé