Home Diễn đàn Tâm sự Gửi xe free tại các trung tâm thương mại của Vin Trả lời cho: Gửi xe free tại các trung tâm thương mại của Vin

  • Cương Nguyễn

    5 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 15:52

    Xe xăng thì đc hưởng mấy năm rồi. Còn xe điện vừa ra cái bị cắt chính sách luôn. Ủng hộ mở lại chính sách miễn phí cho xe điện. Có thể giảm xuống 3h/lần. Giờ trụ sạc dưới vincom thường xuyên bỏ trống rất lãng phí. Trong khi trụ ở trên mặt đất thì thường xuyên kín.