Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

 • Công Nguyễn Thành

  0 VF Points
  Thành viên
  20/08/2023 lúc 19:51

  e nghĩ là ko có bên đơn vị nào dám cam kết cả. về cơ bản những tính năng này là phần mềm, thuộc tính năng đã có sẵn trong xe mà hãng “vô tình” không active lên. nên việc active lên thì đơn giản, mà deactive nó cũng đơn giản luôn. tất cả công cụ mà bên cung cấp thực hiện đều là thông tin từ hãng cả.

  còn các vụ độ đẽo về phần cứng, thì như e được biết là độ phần nào thì ko bảo hành phần đó. bác về lại đc zin khi đi bảo hành thì coi bác thắng 😀