Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không? Trả lời cho: Cruise Control cho Vinfast Fadil và hàng loạt tính năng ẩn khác nữa, sao lại không?

  • Công Nguyễn Thành

    0 VF Points
    Thành viên
    20/08/2023 lúc 19:55

    cái giật cục 30km/h thì chạy bản fix hộp số là đã hạn chế rất nhiều r đó bác. vừa fix vừa remap combo này thì như xe mình đi thì hầu như ko bị nữa. nếu có thì chỉ hiếm khi bị và nhẹ nhàng hơn zin rất rất nhiều 🙂