Home Diễn đàn Hỏi – Đáp “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ! Trả lời cho: “Tài khoản Khách danh dự được nhận quà không?” – Trả lời cho các bác rõ!

  • Hoàng Minh tiến

    0 VF Points
    Thành viên
    21/08/2023 lúc 06:11

    theo tôi thì điều kiện cần nhất vẫn là có xe oto của vinfat trước ngày 15/8 là đc còn hạng thì chỉ là bạn có nhiều thời gian và ít thời gian vào trang chủ thôi