Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Khi công nghệ pin mới, thuê pin Vinfast có được thay loại pin mới? Trả lời cho: Khi công nghệ pin mới, thuê pin Vinfast có được thay loại pin mới?

  • Phúc Nguyễn Thúc

    0 VF Points
    Thành viên
    21/08/2023 lúc 08:31

    VF8eco phần mềm mới nhất 8.7.9.1 đây bác, sạc 90% chạy về nhà 1,5km tụt xuống còn 87% 😀