Home Diễn đàn Tin tức Mấy hôm nay cộng đồng Vin xôn sao về việc Vinfast bán lại xe xăng, theo bạn Vin có nên sản xuất lại xe xăng hay không? Trả lời cho: Mấy hôm nay cộng đồng Vin xôn sao về việc Vinfast bán lại xe xăng, theo bạn Vin có nên sản xuất lại xe xăng hay không?

  • ANH KHOA BRVT

    50 VF Points
    Thành viên
    23/08/2023 lúc 20:44

    Ghi nhận ý kiến của bác nhé