Home Diễn đàn Đánh giá xe E34 sau khi update Trả lời cho: E34 sau khi update

  • Nghia Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    23/08/2023 lúc 21:07

    thấy VF8 bản đồ báo ổn mà, khác version E34 ah ta. 1 ngu kiến nữa, sao Vin k sử dụng data mỗi lần các con VF8/VF9 đọc trên đường để chỉnh sửa calibre lại biển báo tốc độ nhỉ. 1 vị trí 10 chiếc VF8 đọc biển giống nhau thì biển tốc độ đó đúng rất cao