Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Thảo luận: đi xe như nào cho tiết kiệm xăng Trả lời cho: Thảo luận: đi xe như nào cho tiết kiệm xăng

  • Linh Nguyễn

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 10:42

    CCCM lưu ý phần khởi động xe trước khi đi như bác chủ nói là chuẩn đó đợi vòng tua xuống thấp thì mới đi thì động cớ cũng bền hơn nhé !