Home Diễn đàn Hỏi – Đáp "Vợ đứng tên xe, Chồng tài khoản cộng đồng VinFast" có được nhận quà không? Trả lời cho: "Vợ đứng tên xe, Chồng tài khoản cộng đồng VinFast" có được nhận quà không?

  • Trung Lê Kiên

    0 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 10:55

    lấy thông tin của vợ để nhận quà là được, giờ tạo nick cũng không được vì số vin dùng để tạo nick của chồng rồi