Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe [Đề xuất] Nút cứng cho phép thay đổi chế đội lái VF8 Trả lời cho: [Đề xuất] Nút cứng cho phép thay đổi chế đội lái VF8

  • Hạnh Thịnh

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 11:00

    Thật ra chế độ lái rất ít khi cần thay đổi vì thật sự mình chạy ECO nó đã vọt rất mạnh rồi, Sport thì đa phần để trải nghiệm là chính thứ đi bình thường hiếm khi dùng.