Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Hưng Tấn

    0 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 11:30

    Mình thay đổi đc thông tin rồi. Nhưng thấy bảo qua 15/8 là hên xui nên là chưa biết thế nào 😀