Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Thành viên cộng đồng từ 2022 , 17/8 vào update số vin xe đang đi hiện tại thì báo không đủ điều kiện nhận quà ??? Trả lời cho: Thành viên cộng đồng từ 2022 , 17/8 vào update số vin xe đang đi hiện tại thì báo không đủ điều kiện nhận quà ???

  • Hùng Phan Thanh

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 11:47

    mình cũng bị tình trạng như thế này, thực tế mình ko biết là phải nâng hạng thành viên chủ xe thì mới được công nhận là chủ xe mặc dù mình đã gửi đăng kí xe xác nhận chủ xe từ 2022. Thiết nghĩ VF nên gia hạn thời gian xác nhận chủ xe này để những người bị tình trạng này hoàn thiện thì mới xứng đáng là món quà tri ân với những người tiên phong