Home Diễn đàn Tâm sự ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI! Trả lời cho: ĐỀ NGHỊ VFS GIA HẠN THỜI GIAN TẶNG QUÀ 30CP VFS CHO MEMBER MỚI VỚI!

  • Đông Phạm

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 12:30

    Nói như bác nghe hơi chán . Đã là tri ân thì phải tri ân những người ủng hộ mau xe đầu tiền khi cả cộng đống chưa biết xe vin là cái mẹ gì ấy