Home Diễn đàn Tin tức Tải app Cộng đồng Vinfast không cần vào trình duyệt Trả lời cho: Tải app Cộng đồng Vinfast không cần vào trình duyệt

  • Kiên Nguyễn Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    24/08/2023 lúc 13:54

    Nên có 1 app mạng xã hội để ae chia sẻ cảm nghĩ cũng như hình ảnh thay vì diễn đàn . Sẽ thuận tiện hơn với nhiều người dễ tiếp cận hơn nhiều lứa tuổi 👍