Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • KHÁNH TẤT AN

    50 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 19:27

    Mình cũng chủ xe trước 15.08, là thành viên trước 15.08, là người Tiên Phong VF5 Cũng không có quà !!!!