Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Tuấn Đặng Đình

    75 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 20:38

    Những người tiên phong bị “kỳ thị” từ bạn bè, người thân nhưng vẫn ủng hộ Vin để Vin có ngày hôm nay, nên những người tiên phong nên là “khách quý”