Home Diễn đàn Tâm sự Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý Trả lời cho: Chủ xe trước 15.08.2023. Là thành viên trước 15.08.2023 nhưng không nhận được CP Vinfast -> quá vô lý

  • Trung Vũ

    57 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 21:59

    Bạn áp số vin ngày nào ngày đó có mail gửi về xác nhận mà bạn.bạn tìm lại Mail đó gửi cho vin xác nhận là OK