Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • @ 168

    104 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 22:05

    Chắc 100% là Vinfast trả lời sẽ chính xác. Mình cũng như bạn, lên bài để ae cùng chia sẻ, ai có thông tin hay thì cùng hỗ trợ nhau. HS nhập là ok rồi, theo mình là thế 🚗