Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • Linh Vũ

    25 VF Points
    Thành viên
    25/08/2023 lúc 23:40

    Xin hỏi, nếu tên thành viên trên cộng đồng mà khác với tên chủ xe trên đăng ký ( vợ hoặc chồng). Số Vin, email đăng ký là 1. Vậy có đủ đk nhận 30 VFS ko?