Home Diễn đàn Tin tức Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG Trả lời cho: Chẳng chủ xe xăng nào bàn tán về nhận thưởng cổ phiếu Vinfast. Đơn giản họ chính hiệu là những người TIÊN PHONG

  • Ái Nguyễn Thị

    0 VF Points
    Thành viên
    26/08/2023 lúc 07:12

    Nhà mình đã ai có link để đối chiếu hồ sơ nhận 30 cổ phiếu chưa ah? Em vẫn chưa nhận được nè?