Home Diễn đàn Chào tân thành viên Tháng 9 chào các tân Thành viên Cộng đồng Trả lời cho: Tháng 9 chào các tân Thành viên Cộng đồng

  • Lợi Trần Văn

    0 VF Points
    Thành viên
    27/08/2023 lúc 08:25

    Từ lúc có xe đến giờ sử dụng 2 xe vinfast: Fadil vs là một trong những khách hàng tiên phong VF8, tranh luận với không ít người để bảo vệ Vinfast, tài khoản thì đăng ký từ 2022, chỉ vì không biết đến cộng đồng VF này mà không được vào danh sách nhận quà của VF. Có lẽ Vinfast nên xem lại chính sách cho nhiều anh em khác chưa được hưởng những quyền lợi đáng được nhận 😐